Jesličky - více informací

 

Děti jsou rozdělené do dvou oddělení. Pro ty nejmladší od 6 měsíců do 2 let máme třídu Želviček, pro starší od 2 do 3 let jsou tu Tučňáci. 

Místnosti pro jesličky jsou zařízené tak, aby vyhovovaly potřebám našich nejmenších a nabízely jim bezpečné a klidné prostředí pro společné hraní i odpočinek. S dětmi se snažíme být co nejčastěji na čerstvém vzduchu. Pokud nám počasí přeje, trávíme dopoledne i odpoledne venku. K tomu nám slouží naše zahrada a další možnosti skýtají i tři zastřešené terasy. Pokud nám počasí neumožní být venku, využíváme naši velkou hudební místnost, tělocvičnu a Lego místnost, kde se můžeme vyřádit do sytosti.   

Přirozenou formou rozvíjíme schopnosti a dovednosti našich Želviček i Tučňáků. Věnujeme se smyslové výuce, rozvoji jemné motoriky, ale i hrubé motoriky (například při tanci a sportu). Podle věku dětí se snažíme postupně rozvíjet i jejich sebeobslužnost a samostatnost ve všech oblastech života.

Režim dne

Čas Aktivita
8:00 - 9:00 Příchod dětí
9:00 - 9:15 Posloucháme písničky
9:15 - 9:30 1. program dne - hudební , pohybová a rozumová výchova
9:30 - 10:00 Svačinka
10:00 - 10:40 2. program dne - výtvarná činnost
10:40 - 11:45 Pobyt venku
11:45 - 12:00 Hygiena
12:00 - 12:30 Oběd
12:30 - 13:00 Volná hra, odchod domů
13:00 - 14:30 Spánek
14:30 - 15:00 Svačina
15:00 - 16:00 3. program dne - angličtina hrou s rodilou mluvčí
16:00 - 17:00 Volná hra, odchod domů

Vzdělávací program anglického jazyka

Pro děti v jeslích využíváme výukové anglické materiály HIPPO AND FRIENDS, které splňují požadavky na výuku angličtiny těch nejmenších dětí. Program je plný atraktivních ilustrací, které děti zaujmou a je podpořen maňásky. Hravou atmosféru vnáší do každé lekce čtyři postavičky - hrošík, opička, pejsek a kočička - a ty provázejí děti celou učebnicí a všemi lekcemi. Všechny příběhy, které zvířátka zažívají, jsou krátké a jednoduché, jednotlivé fráze se v průběhu lekcí opakují, což umožňuje jejich snadnější zapamatování. Program je členěn na jednotlivé tematické okruhy, které na sebe plynule navazují a které pokrývají celé spektrum života. Děti hrají hry, zpívají písničky a věnují se výtvarné činnosti, které všechny dohromady pomáhají opakovat již osvojenou slovní zásobu a získat zásobu novou. Všechny písničky, které se děti se zvířátky učí, jsou snadno zapamatovatelné, mají chytlavou melodii a jsou doprovázené pohybovou činností. Učitelé mají kromě nepřeberného množství materiálu pro výuku k dispozici maňáska Hrošíka, kartičky s obrázky, plakáty s příběhy a s ilustrovanými kartičkami a barevné samolepky.

Protože v tomto věku je třeba s dětmi déle opakovat, máme měsíční témata pro miminka - Želvičky, a dvoutýdenní témata pro Tučňáky.

Vzdělávací program českého jazyka

Pro děti ze třídy Tučňáků máme 1 den v týdnu i český program. Ten probírá stejná témata jako jednotlivé třídy v daných týdnech v anglickém programu, s důrazem na české tradice, český rok, české pohádky, písně a říkadla. Výuka probíhá v malých skupinkách tvořených tak, aby se v nich potkávaly děti, které se můžou i vzájemně obohacovat a doplňovat. 

Další praktické informace naleznete zde (proklik na Praktické informace, které platí pro jesle i školku).