Kroužky

Máme pro vaše děti velký výběr odpoledních kroužků. I proto, abyste své děti nemuseli vyzvedávat a sami je na nějaké kroužky vozit. Když si dítě odpoledne vyzvednete, můžete už trávit čas jen spolu.

Předškolní příprava a přechod do vybraných základních škol

Dětem, které se připravují k zápisu do základní školy, se speciálně věnujeme. Připravujeme je na zápis i na případné výběrové řízení. Naše děti od nás pokračují do různých typů základních škol – odchází do českých státních i soukromých škol, mezinárodních škol, dvojjazyčných škol, malých komunitních nebo rodičovských škol – a nás těší, že se naše děti dostávají i do škol s velmi výrazným převisem poptávky nad nabídkou (jako např. NOVÝ PORG).

Pro rodiče těchto dětí nabízíme i speciální servis v podobě společných návštěv některých vybraných státních i soukromých základních škol. Ve školách jsou nám v domluvených termínech k dispozici zástupci škol i učitelé a naši rodiče se mohou zeptat na vše, co je zajímá. Pro výběr školy pro vás máme připraveny i detailní informace o těchto základních školách a jsme připraveni zájemcům i zprostředkovat kontakt s rodiči dětí, které tyto školy už navštěvují.

SWIMMING SWIM SMOOTH / PLAVÁNÍ SWIM SMOOTH

Celý článek

Unikátní australská metodika výuky plavání nyní i pro naše děti. Metodika SW SM je unikátní individuálním přístupem a mimořádně vysokou efektivitou výuky, kde již po několika málo trénincích je u dětí patrný významný pokrok v nácviku plavání. U dětí, které plavat už umí, dochází k výraznému zlepšení techniky a rychlosti plavání.  SW SM lekce trvají celých 60min, u dětí předškolního věku jsou založeny na výuce skrze zábavu a na využití aktivní imaginace. Je to to nejlepší, co z hlediska plavání je možné pro dítě i pro dospělé zajistit. Plavání je ideální aktivitou na zklidnění po celotýdenní námaze fyzické i mentální. Jde o skvělý začátek víkendu.

Australia's unique methodology for teaching swimming is now available to our children. SW SM is a unique individual approach and an extremely effective way of teaching, where after only a few practice sessions children will make significant progress.  For children who can already swim, there is a significant improvement in technique and the speed of swimming. SW SM lessons last the whole 60 minutes.  Preschool children are taught through entertainment and the use of their active imaginations.  Swimming is an ideal activity to calm children after a week of physical and mental exertion at school.EXERCISE WITH BOBLES WITH PARENTS / CVIČENÍ S BOBLES S RODIČI

Celý článek


DANCE CLUB / TANEČNÍ PŘÍPRAVKA

Celý článek

Taneční přípravka pro malé i větší děti. Lektorku si děti velmi oblíbily, každý týden s nimi trénuje jiný taneček a snaží se je kromě vnímání rytmu naučit i vnímání vlastního těla a prožitek tancem

Dance classes for both younger and older children.  Each week the children will learn different dances and work on moving with rhythm and body awareness.  The instructor is experienced with children and very popular with them as well.