Školka - více informací

 

Děti jsou rozdělené podle věku do jednotlivých tříd – děti od 3 do 4 let patří mezi Delfíny, děti mezi 4 a 5 lety jsou Žraloci a nejstarší děti v rozmezí 5 a 6, resp. 7 let jsou ve třídě Kosatek. 

Interiér naší školky je zařízen tak, aby se v ní děti cítily příjemně a mohly si v bezpečném a podnětném prostředí hrát i vzdělávat se. Pomůcky, které používáme, rozvíjí jejich zvídavost, představivost a přirozenou hravost. S dětmi se snažíme být co nejčastěji na čerstvém vzduchu. Pokud nám počasí přeje, trávíme dopoledne i odpoledne venku. K tomu nám slouží naše zahrada a další možnosti skýtají i tři zastřešené terasy. Pokud nám počasí neumožní být venku, využíváme naši velkou hudební místnost, tělocvičnu a výtvarnou místnost, kde se můžeme vyřádit do sytosti.

Režim dne

Čas Aktivita
7:30 - 8:55 Příchod dětí
9:00 - 9:35 Ranní kroužek
9:40- 9:45 Hygiena
9:45- 10:00 Svačina
10:00 - 11:10 Hlavní program dne dle týdenního tématu
11:20 - 11:55 Pobyt venku
12:00 - 12:10 Hygiena
12:10 - 12:30 Oběd
12:35 - 13:00 Příběhový čas, volné hraní (odchod domů)
13:00 - 14:30 Odpočinek/ Odpo aktivity dle týdenního programu
14:35 - 14:50 Svačina
15:00 - 17:00 Odpolední kroužky, volné hraní
   

Vzdělávací program anglického jazyka

Při výuce anglického jazyka u starších dětí nám pomáhají učebnice z řady PLAYWAY TO ENGLISH nakladatelství Cambridge. Děti si cizí jazyk osvojují skrze hru, hudbu, výtvarnou činnost a fyzické aktivity, které jim přinášejí zábavu a radost z učení. Děti se navíc učí používat jazyk skrze poslech a konverzací s učiteli , starší děti si již osvojují základy čtení a psaní. Učitelé mají pro výuku k dispozici širokou škálu materiálů - od DVD s animovanými příběhy, přes kartičky s ilustracemi pro snadnější zapamatování slovní zásoby, až po plakáty s kreslenými příběhy, které rozvíjejí dětskou fantazii. Rádi si s dětmi vyprávíme příběhy v angličtině, které si společně vymýšlíme, zpíváme písničky, hrajeme hry a učíme se říkanky. To vše nám pomáhá hravou formou zapamatovat si co nejvíce, aniž bychom poznali, že se učíme. 
Tento výukový program je dále doplněn o tematické okruhy dle našeho tematického vzdělávacího plánu a potom o veškeré aktivity a oblasti rozvoje, které je třeba rovnoměrně rozvíjet – hrubá motorika /tělocvik a pohyb obecně/, jemná motorika, sluchové vnímání, zrakové vnímání a další smyslové aktivity, prostorové vnímání, předpočetní a předčtenářské dovednosti, grafomotorika aj. 

Vzdělávací program českého jazyka

Český program je otevřen pro děti ze tříd Delfínů, Žraloků a Kosatek. Děti mohou navštěvovat Český program dle četnosti své docházky 1x až 2x v týdnu. Český program probírá stejná témata jako jednotlivé třídy v daných týdnech v anglickém programu, s důrazem na české tradice, český rok, české pohádky, písně a říkadla. Výuka probíhá v malých skupinkách tvořených tak, aby se v nich potkávaly děti, které se můžou i vzájemně obohacovat a doplňovat. Český program je vyučován ve speciální třídě českými učitely a slouží k tomu, aby děti měly rovnocenné znalosti a schopnosti v obou vyučovaných jazycích – českém i anglickém.

 

Další praktické informace naleznete zde (proklik na Praktické informace, které platí pro jesle i školku).