Cloud
img

Individuální přístup

Učení a zábava
pro každé dítě!

img

Školka TETTY

Máma, táta, já
a Tetty

Staňte se součástí TETTY

Zápis máme otevřen

Pokud máme volnou kapacitu, děti přijímáme i v průběhu školního roku

Proces zařazování dětí do tříd zohledňuje věk a další dovednosti...

Rozvržení tříd

Třídy každý rok mění své tematické plány podle potřeb dětí. Témata jsou propojená v českém i anglickém programu. Například Velikonoce se více probírají v českém programu, zatímco Halloween v anglickém.

img

Nadstandardní počet učitelů na počet dětí ve třídě.

Individuální adaptace každého dítěte dle jeho potřeb.

Rozvíjející typy aktivit.

Třída delfínů 2,5 - 3,9let

img

Práce v malých skupinkách.

Rozvoj talentových a zájmových oblastí dítěte.

Multikulturní prostředí.

Třída žraloků 4 - 4,9let

img

Individuální předškolní příprava.

Důraz na logopedii.

Práce s nadanými dětmi

Excelentní výstupy v češtině i angličtině.

Třída kosatek 5 - 5,9/6,9let

15

img

let zkušeností

50

img

školáčků celkem

14

img

personálu

4

img

třídy

Provoz školky

Školka TETTY vítá děti každý všední den, od pondělí do pátku, v čase od 7:30 do 17:00. Výukový program se každý den rozbíhá v 9:00. Vážíme si spolupráce rodičů a oceňujeme, pokud respektují tento časový harmonogram ve prospěch všech dětí a napomáhají tak plynulému průběhu výuky. Tento čas by mělo být dítě již převlečené, seznámené s kamarády ve třídě a připravené zapojit se do ranního kroužku. Ranní kroužek nám slouží nejen jako rituál, ale také jako důležitý výchovný prvek v našem programu. Pro děti je důležité, aby se kroužku každý den účastnily, pokud možno nerušeně.

Sportovní kurzy, zájmové kroužky a výlety...

Mimoškolní aktivity

 1. Sportovní kurzy

  Tyto kurzy, jako jsou například lední bruslení nebo inline bruslení, jsou navrženy tak, aby během jednoho týdne intenzivního výcviku si děti osvojily základní techniky nebo zdokonalily své již existující dovednosti. Kurzy vždy vede tým profesionálních trenérů. Pro většinu kurzů je možné si půjčit potřebné vybavení.

 2. Zájmové kroužky

  Každý rok nabízíme širokou škálu odpoledních zájmových kroužků pro děti různých věkových kategorií. Jedná se o kroužky sportovní, vědecké, hudební, vzdělávací i umělecké. Dbáme na vysokou kvalitu kroužků a lektorů.

 3. Tématické výlety

  Výlety jsou navrženy tak, aby co nejvíce odpovídaly probíraným tématům ve školce, čímž se stávají atraktivním a vzdělávacím doplňkem k běžným hodinám. Informace o plánovaných výletech jsou vždy k dispozici na Twigsee.

 4. Technická univerzita

  Děti mají možnost naučit se základní technické dovednosti a principy hrou a praxí. Děti si vyzkouší, jaké je to být elektrikářem či stavitelem mostů, dozví se, co je ropa nebo si postaví vlastní model čističky odpadních vod.

 5. Primární prevence

  Výchova k zdravému životnímu stylu: Program je určen pro předškoláky ze třídy Kosatek. Snaží se děti informovat o různých rizicích a naučit je, jak se jim vyvarovat. Strukturovaný přístup: Program je rozdělen do bloků, což umožňuje systematickou a postupnou výuku.

 6. Pyžámková noc

  Společenská akce: Kromě vzdělávacího aspektu jsou tyto noci také příležitostí pro děti k sociálnímu začlenění a posílení vztahů s vrstevníky. Příprava pro delší výlety: Pyžámkové noci mohou sloužit jako "zkouška" pro děti před delšími pobyty mimo domov, jako je školka v přírodě.

 7. Školka v přírodě

  Na školku v přírodě jezdí děti ze třídy Žraloků a Kosatek každý rok koncem května (pondělí - pátek). Účast je dobrovolná a pro děti, které nejedou, je zajištěn program ve školce. Praktická výuka: Příroda nabízí nekonečné možnosti pro objevování a učení, a tímto způsobem děti získávají praktické zkušenosti.

 8. Knihovna

  Podpora četby: Čtení je klíčové pro rozvoj jazykových dovedností, a tímto způsobem školka motivuje děti k pravidelnému čtení. Různorodost knih: Nabídka knih v různých jazycích rozšiřuje horizonty dětí a připravuje je na multikulturní svět. Vazba s rodiči: Knihy si děti mohou půjčovat domů.

Nový dodavatel i nová jídelna!

Stravování v TETTY

Děti v rámci programu učíme správnému stolování. Ranní svačinu dostávají mezi 9:30-10:00 v závislosti na svém programu ve třídě. Ve 12h máme oběd a kolem 14:30 odpolední svačinu. Pokud počasí dovolí, svačíme venku na terase!

Ovoce

Zelenina

Pitný režim

Chcete o nás vědět něco víc?

Podstatné informace

img

V TETTY se snažíme poskytnout dětem a jejich rodinám kvalitní předškolní vzdělávání. Věříme, že kromě tradičních znalostí je důležité rozvíjet kompetence jako logické myšlení, schopnost komunikace, empatie a rychlé adaptace na měnící se podmínky.

img

 • Individuální přístup – Chápeme, že každé dítě je jedinečné. Proto podporujeme individuální přístup a učení šité na míru, umožňujeme dítěti objevit a rozvíjet své silné stránky vlastním tempem. S kolegy neustále sledujeme pokrok a potřeby každého dítěte a vždy zajistíme, aby každý člen týmu rozuměl a podporoval jednotlivé děti podle jejich aktuálních potřeb.

 • Harmonie mezi domovem a školkou – Věříme v důležitost souladu mezi domácím prostředím a školkou. Proto v TETTY hledáme rodiny, které sdílí naše hodnoty a pohledy na vzdělávání a život.

Marie Nováková

Jsem spokojená!

Skvělý přístup!

avatar

 • img
  Sanae, mum of Hisashi

  Dear Tetty, the last day has finally come. Thank you very much for your kindness. My son Hisashi has grown so much with you! I was always amazed by your child assessment how observant it was. Tetty’s teachers are very kind and reliable so I could always leave my son at ease. Hisashi is going to Japanese school from April but he will be back to Tetty in July for your amazing summer program!

Kdy to všechno začalo?

Historie naší školky

Mateřská školka TETTY byla založena v roce 1999 jako jedna z prvních školek v České republice, kde se vyučovalo v angličtině. V roce 2009 jsme ji převzali těsně před bankrotem a restartovali.