Cloud

Školka TETTY

Img

Cíle, struktura tříd, výsledky...

Náš přístup k dětem

 1. Cíle

  V Tetty poskytujeme dětem vzdělávání v češtině a angličtině tak, aby měly v budoucnu možnost rozhodovat se o svém dalším vzdělávání, ať už v českém, mezinárodním či dvojjazyčném systému. Cílem je, aby měly skvělé vyhlídky pro přijetí do různých školních systémů.

 2. Výsledky

  Děti z TETTY, které přecházejí do základních škol, mají vynikající výsledky jak v češtině, tak v angličtině. Jsou úspěšné i při náročných přijímacích zkouškách, což považujeme za potvrzení efektivity našeho přístupu.

 3. Struktura

  Zpravidla k nám děti nastupují kolem 2. roku věku a doprovázíme je až do 6ti, popř. 7mi let. V TETTY máme tři kmenové třídy s programy přizpůsobenými daným úrovním vzdělávání dětí.

 4. Nadané děti

  V TETTY máme zkušenosti s prací s nadanými dětmi a jejich rodinami. Skutečnost, že máme výrazně vyšší podíl nadaných dětí ve srovnání s běžnou populací, to jen potvrzuje.

 5. Vnitřní motivace

  Namísto odměňování (sladkostmi apod.) vedeme děti k sebehodnocení. Učitelé hodnotí děti formou popisu toho, co dítě dokázalo a jak tím prospělo sobě či kolektivu. Děti motivujeme k aktivitám tak, aby pochopily, co a proč máme v plánu dělat a co by je na tom mohlo bavit a k čemu jim daná aktivita může být prospěšná. Naopak se vyhýbáme podpoře soutěživosti a srovnávání dětí mezi sebou.

 6. Komunikace s rodiči

  V případě problémů je důležitá komunikace s rodiči a snažení se najít řešení v zájmu dítěte.

 7. Řešení konfliktů

  Vždy se nejprve snažíme řešit situaci dohodou, domluvou a vysvětlením toho, jaké jsou pocity ostatních a jaké důsledky. Zkoumáme i potřebu dítěte k negativnímu chování a pokud možno, snažíme se tuto potřebu naplnit.

 8. Candy-free policy

  V Tetty se důsledně vyhýbáme odměňování dětí a nerozdáváme jim sladkosti. Vás prosíme o totéž- dětem sladkosti s sebou do školky nedávejte.

Pohled za oponu.

Galerie fotografií

Všechny informace na jendom místě.

Organizace školního roku

PDF

Stáhněte si PDF s informacemi pro aktuální školní rok.

Na co si dát pozor?

První dny ve školce

 1. Zrcadlení pocitů

  Děti často odrážejí pocity svých rodičů. Pokud máte obavy nebo cítíte smutek spojený s tím, že dítě začíná docházet do školky, je pravděpodobné, že vaše dítě tyto pocity bude zrcadlit. Je proto důležité pracovat v první řadě na svých vlastních emocích.

 2. První dny, načasování

  Pokud neexistují závažné důvody pro okamžitý nástup do školky, může být dobré počkat, až budete vy i vaše dítě připraveni. Nenarušujte docházku ihned po začátku, protože to může být pro dítě matoucí.

 3. Příprava dítěte

  Mluvte s dítětem o školce před jeho prvním dnem. Ukažte mu fotky, přečtěte si společně knížky o školce, a zařaďte je do přípravy, aby mělo lepší představu o tom, co čekat.

 4. Struktura prvních dnů

  Pro první dny je ideální kratší pobyt v dopoledních hodinách, a postupně prodlužující se podle potřeb dítěte.

 5. Přístup v TETTY

  Ve školce TETTY je adaptace naprosto individuální, reagující na potřeby konkrétní rodiny a dítěte. Adaptace může trvat od několika dnů až po několik týdnů.

 6. Odpočinek

  Nové prostředí a aktivity mohou být pro dítě náročné, takže může být více unavené než obvykle.

 7. Osobní předměty

  Mohou pomoci dětem cítit se v novém prostředí více jako doma.

 8. Komunikace

  V prvních dnech vám pošleme individuální fotky přeš Twigsee nebo MMS, abyste viděli, jak se dítěti daří.

 9. Rychlé předání

  Rychlejší předání je často pro adaptaci lepší. Umožníme vám cokoliv, co potřebujete, ale z naší zkušenosti nejlépe funguje, pokud je dítě rychle odevzdáno do péče školky.

 10. Starší děti

  Starší děti mohou mít obavy z návratu do školky po prázdninách. Je dobré komunikovat s nimi o jejich obavách a připomenout jim, co je v školce čeká.

Od rána do večera

Režim dne v dětském světě TETTY

OD – DO Náplň
7:30 – 9:00 Začátek dne s asistovaným hraním nebo individuálním učením.
9:00 Ranní setkání všech dětí.
9:30 Přestávka a svačina
10:00 – 12:15 Různé aktivity a hry, převážně na čerstvém vzduchu.
11:45 – 12:45  Oběd
13:00 Některé děti odcházejí domů.
12:30 – 14:45 Klidná doba pro čtení, odpočinek nebo spánek.
14:45 Odpolední svačina
15:00 – 17:00 Zájmové kroužky, hry a individuální činnosti, pobyt venku. Na konci dne se děti vrací k rodinám.

Rozvržení a program tříd

Třídy

Třídy každý rok mění své tematické plány podle potřeb dětí. Témata jsou propojená v českém i anglickém programu. Například Velikonoce se více probírají v českém programu, zatímco Halloween v anglickém.

img

Nadstandardní počet učitelů na počet dětí ve třídě.

Individuální adaptace každého dítěte dle jeho potřeb.

Rozvíjející typy aktivit.

book a tour

Třída delfínů 2,5 - 3,9let

img

Práce v malých skupinkách.

Rozvoj talentových a zájmových oblastí dítěte.

Multikulturní prostředí.

book a tour

Třída žraloků 4 - 4,9let

img

Individuální předškolní příprava.

Důraz na logopedii.

Práce s nadanými dětmi

Excelentní výstupy v češtině i angličtině.

book a tour

Třída kosatek 5 - 5,9/6,9let