Ceník

 

Měsíční školné naleznete níže. Výlety, intenzivní kurzy, kroužky a mimoškolní aktivity jsou hrazeny zvlášť. 

Školné se platí vždy do 7.dne (s výjimkou září, kdy je školné splatné do 15. dne v měsíci) v měsíci na daný měsíc BEZHOTOVOSTNĚ NA Č. ÚČTU GLOBAL MINDED MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY 4314422319/0800 u České spořitelny.

 

TÝDENNÍ FREKVENCE DOCHÁZKY

HODINY

ŠKOLNÉ VČ. STRAVNÉHO ZA MĚSÍC

2 dopoledne

(7,30 – 13,00)

10 500 Kč

2 celé dny

(7,30 – 18,00)

14 400 Kč

3 dopoledne

(7,30 – 13,00)

14 700 Kč

3 celé dny

(7,30– 18,00)

18 600 Kč

4 dopoledne

(7,30 – 13,00)

17 000 Kč

4 celé dny

(7,30 – 18,00)

21 300 Kč

5 dopolední

(7,30 – 13,00)

19 200 Kč

5 celých dní

(7,30 – 18,00)

24 000 Kč

 

Slevy:

Poskytujeme 5% slevu na platbu ročního školného při platbě předem.

Poskytujeme 10% sourozeneckou slevu na školné pro mladšího sourozence a 15% sourozeneckou slevu na školné pro současného nejmladšího sourozence v případě 3 dětí z jedné rodiny.

Je možné využít našeho speciálního programu “přiveď svého kamaráda”. Přiveďte do školky své kamarády a známé a rozdělíme mezi Vás a je rovným dílem 50% jimi zaplaceného prvního školného, které Vám odečteme z následující platby.

Pro zápis do jeslí a školky TETTY je třeba vyplnit registrační formulář a uhradit rezervační poplatek 5 000 Kč, který bude odečten z první platby stanoveného školného.

Pro děti s nepravidelnou docházkou (docházka 2,3 nebo 4 půldny nebo celé dny v týdnu): Školné se platí po dobu 10ti školních měsíců ve sjednané výši dle ceníku. Řádně omluvené (den předem nebo do 8,00 v urgentních případech) a plánované absence lze po předchozí dohodě s vedením školky průběžně nahrazovat (mimo letní program). Školka negarantuje volnou kapacitu pro náhrady (zejména v exponovaných obdobích šk. roku) a v takovém případě školka neposkytuje slevu nebo kompenzaci.

Pro děti s pravidelnou docházkou (5dní v týdnu půlden nebo celý den): Školné se platí po dobu 10ti školních měsíců ve sjednané výši dle ceníku. Při dlouhotrvající absenci (2týdny a více) nebo plánované dlouhodobé nepřítomnosti je možné po dohodě s kanceláří školky snížit měsíční školné na období absence o 50% z dané výše školného. Tuto slevu lze čerpat maximálně jednou v rámci jednoho školního roku a může být v rozsahu 1 měsíce (tedy poskytnutí slevy 50% na období jednoho měsíce absence z plné částky školného).

Stravné se platí měsíčně spolu se školným. Stravné není hrazeno v případě, že si dítě nosí vlastní jídlo. V případě speciálních diet je cena stravného jiná a je domluvena individuálně dle potřeb a požadavků na balení, striktnost diety apod. Stravné se v případě absencí nevrací.

Prázdniny a dny volna jsou součástí stanoveného školného. Letní program se objednává a platí zvlášť dle počtu objednaných dnů/týdnů.

 

V případě, že ve školce bude probíhat karanténa nebo bude uzavřena z důvodu spojených s COVID19 školka celá či její část, výuka prezenční bude nahrazena nejpozději do 5ti pracovních dní výukou distanční, která bude v rozsahu adekvátní věku dítěte a očekávaným výstupům vzdělávání. V případě online výuky školka nově disponuje 10ti tablety, které je možné si zapůjčit pro účely online výuky. Školné pro takové období zůstává nezměněno. Stravné se v takovém případě nehradí nebo je vráceno ve výši odpovídající období uzavření školky.