O nás

 

Mateřská školka Tetty vznikla jíž v roce 1999 jako jedna z prvních školek v ČR, kde se vyučovalo v angličtině. V roce 2009 jsme jí pak těsně před bankrotem převzali my, současní provozovatelé. Důvodem pro její převzetí a nový restart založení byla potřeba najít takový systém předškolního vzdělávání, který by splnil očekávání a naplnil potřebu dát dětem to nejlepší z nejlepšího ve dvoujazyčném anglicko-českém prostředí. Cílem bylo a je poskytnout dětem vzdělávání v češtině a v angličtině v takové míře, aby se děti v pozdějším věku mohly podílet na rozhodování o výběru jejich dalšího směřování a měly stejné vyhlídky a možnosti pro úspěšné přijetí, ať už se spolu s rodiči rozhodnou vydat jakýmkoli směrem do jakéhokoli vzdělávacího systému – ať už českého či mezinárodního či dvoujazyčného. Velmi si zakládáme na tom, že děti, které v posledním ročníku z Tetty odchází do základních škol mají excelentní výsledky jak v angličtině, tak v češtině a že jsou přijímány i do škol s náročnými přijímacími řízeními.

Během dlouholetého provozu naší česko-anglické školy se nám jako nejlepší způsob výuky angličtiny u dětí osvědčil způsob celodenního střídání jazyků, tj. střídání českého a anglického programu na denní bázi.

Do školky přijímáme děti od 1 roku. Následně s námi rostou až do věku 6ti, popř. 7mi let, kdy je s hrdostí předáváme do dalších rukou vzdělávacího systému. V Tetty máme pět kmenových tříd. V každé třídě je program veden dvou až tří úrovňově, jak je právě třeba pro dané složení třídy. Umíme rozeznat a pracovat s nadanými dětmi a jejich rodinami, což potvrzuje i množství nadaných dětí v naší školce, které proporcionálně vysoce převyšuje podíl takových dětí v běžné populaci.

 

VIZE A HODNOTY TETTY

Naše vize je poskytovat dětem a jejich rodinám komplexní péči v oblasti předškolního vzdělávání. Věříme, že do moderního vzdělávání patří nejen osvojení si klasických znalostí a vědomostí, ale též schopnost logického a komplexního myšlení, vytvoření vlastního úsudku na základě vlastních zkušeností a všeobecného přehledu v dané oblasti. Věříme, že pro děti je v dnešní době nezbytné naučit se kompetencím, které budou pro jejich budoucnost pravděpodobně klíčové. Jako je schopnost empatie a respektu vůči druhým i sobě samému, zdravé sebevědomí, schopnost týmové práce a jiné.

V Tetty věříme, že každé dítě je jedinečné a unikátní svým vlastním způsobem. Veškerý program a koncept našeho vzdělávacího systému je za tímto účelem koncipován tak, aby dal dítěti čas na učení se vlastním tempem. Naším cílem je dát dítěti prostor objevit to, v čem je jedinečné a vyniká a poskytnout mu podporu, prostor a bohaté prostředí pro další rozvoj v oblasti, která ho baví a dát mu možnost v něm tak dosáhnout svého nejvyššího potenciálu.

Věříme, že děti mají právo na stabilitu a soulad mezi svými zkušenostmi doma a ve školce. Z tohoto důvodu je soulad mezi rodinami a školkou prvořadý. V Tetty jsou vřele vítány rodiny, které mají stejný pohled na vzdělávání a život a sdílí s námi podobné životní hodnoty a východiska.

    

Proč si vybrat právě nás?

  • osobní a individuální přístup k dětem
  • anglický jazyk přirozenou a hravou formou
  • velký výběr různých kroužků a intenzivních sportovních kurzů
  • pestrá a zdravá bio strava
  • Příjemné, podnětné a pěkně zařízené prostředí
  • častý pobyt dětí venku a hodně pohybových aktivit
  • výborný poměr kvality a ceny 
  • vysoká úspěšnost přijímání našich dětí na výběrové základní školy 

 

Vedení školky

Lucie

Více informací

Dělám nic a všechno :o) Starám se o tým lidí, kteří s nadšením pro TETTY pracují. Neustále vymýšlím nové NEREALIZOVATELNÉ věci a aktivity a projekty, které nakonec spolu s kolegy realizujeme :o) Užívám si každého jednoho dne, který můžu být účastna toho úžasného nekonečného křehkého procesu objevování, rozvoje a učení dětí. Snažím se vždy najít řešení všech Vašich obvyklých i specifických potřeb a těším se ze setkávání s Vámi a hlavně Vašimi dětmi. Mám tři malé děti a jednoho úžasného muže. Mám moc energie a neumím odpočívat, neustále něco vařím, peču, čtu, studuji, vymýšlím, zapisuji, organizuji a zkouším. Když už přijde na odpočinek, tak aktivní s rodinou. Moc ráda potkávám lidi a často chodím do sauny, do lesa, toulat se po loukách a městech.

Proč tu práci dělám? Baví mě být s dětmi a jejich rodiči a podílet se na jejich společném rozvoji. S neutuchajícím zájmem pozoruji jedinečnost každého dítěte i rodiče a těší mě každý pokrok. A moc mě baví ta opravdovost všeho dětského prožívání, snažení a náhledu na svět! Učím se od nich i s nimi :o)